چنانچه طفلی بی خوابی داشته باشد و به خواب نرود بنویسد این آیه را و زیر بالین طفل گذارد.

یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ یَنْسِفُها رَبّی نَسْفاً فَیَذَرْها قاعاً صَفْصَفاً لا تَراعَوَجاً

بعد بگوید

لا حَوْلَ وَ لا قُوَّهَ اِلاّ بِاللهُ الْعَلِیَّ الْعظیمِ

Zugriffe: 4470