امام جعفر صادق (ع): در مصباح شیخ کفعمی روایت است هر کس در شب جمعه، سوره (سبا و فاطر) هر دو را قرائت کند، در حفظ و حمایت خداوند عالم باشد. هر کس در روز جمعه قرائت کند در آن  روز به او مکروهی نمی‌رسد و عطا می‌شود به او خیر و دنیا آنچه در قلب او خطور نکرده باشد.

Zugriffe: 3860