مام جعفر صادق (ع): در کتاب بحار الانوار منقول است هر کس در شب جمعه سوره
(جمعه) را قرائت کند، کفاره گناهان او باشد از این جمعه تا جمعه دیگر.

Zugriffe: 3792