مام جعفر صادق(ع): در کتاب تفسیر مجمع البیان روایت کرده: هر که سوره (بنی اسرائیل) را در تمام شبهای جمعه بخواند نمیرد تا حضرت مهدی (ع) را زیارت کند و از اصحاب آن جناب شود.

Zugriffe: 4451