از حضرت صادق (ع) رسیده است جهت دفع سنگ مثانه این آیات را بنویسد و هنگام خواب یک مرتبه و بعد از بیدار شدن نیز یک مرتبه بخواند.
اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللهَ لَهُ مُلْکُ السَّمواتِ وَالأرْضِ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِیًّ وَ لا نَصیرٍ

Zugriffe: 30731