نقل است به جهت شفای بیمار این شش آیه را در جامی نوشته بشوید و به بیمار دهد تا بخورد،               شفا یابد.

آیه اول: وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤمِنینَ

آیه دوم: وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ وَ هُدیً وَ رَحْمَهً لِلْمُؤمِنینَ

آیه سوم: یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوانُهُ فیهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ

آیه چهارم: قُلْ هُوَ لِلَّذینَ آمَنُوا هُدیً وَ شِفاء

آیه پنجم: وَ نُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَهٌ لِلْمُؤمِنینَ

آیه ششم: وَ اِذا مَرِضْتَ فَهُوَ یشْفینَ

Zugriffe: 7007