هر که آیه ۸۲ از سوره (الاسراء) را بخواند از هر مرضی صحت یابد.

وَ نُنَزَّلُ مِنَ الْقُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَهٌ لِلْمُؤمِنینَ وَ لا یَزیدُ الظّالِمینَ اِلاّ خَساراً

Zugriffe: 4218