شیخ کفعمی در کتاب خود نقل نموده هر که در  امری یا کاری حیران باشد و در وقت خواب آیه ۱۰۲ سوره کهف «اَفحَسِبَ الَّذین کَفَرُوا» تا آخر سوره کهف را بخواند و بگوید«اللّهُمَّ صَلَّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ أرِنِ بَیْضاً وَ حمْرَهً إنْ کانَ لِی فی کذا و کذا خِِیَرَهٌ» و به جای کذا و کذا مطلب خود را ذکر کند «و إنْ کانَ لِی فی کذا و کذا شَرٌّ فأرِنی سَواداً وَ حُمْرَهً» یعنی خدایا اگر در این امری که من قصد دارم خیر من هست در خواب رنگ سفید و قرمزی بنما و اگر شرّ است سیاهی و قرمزی بنما پس بخوابد یکی از این دو را ببیند انشاءا...

Zugriffe: 6997