چنانچه این آیه را بخواند نخواهد ترسید اگرچه در میان جانوران بایستد و عدد خواندن آیه مبارکه ۳۲ مرتبه است که در حین حرکت بخواند.

اَلا اِنَّ اَوْلِیاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُو

Zugriffe: 4344