این آیه را بخواند و بر دشمن بدمد، ظفر یابد
خَتَمَ اللهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَ عَلی سَمْعِهِمْ وَ عَلی اَبْصارِهِم غِشاوَهٌ

Zugriffe: 16519