از رسول اکرم (ص) روایت شده است که هر که خواهد کسی را به دوستی و محبت خود مایل سازد این آیه را خوانده به طعامی بدمد و به او بخوراند که مؤثر خواهد بود.

بِسم الله الرَّحْمنِ الرَّحیم

اَنْ لا تَعْلُوا عَلَیَّ وَ أتُونی مُسْلِمینَ لَولا اَنْ رَبَطْنا عَلی قَلْبِها لِتَکُونَ مِنَ الْمُؤمِنینَ.

Zugriffe: 23889