ین آیه را مرتب بخواند
رَبی لا تَذَرْنِی فَرداً وَ اَنْتَ خیر الْوارِثین

Zugriffe: 4223